HOME: Program Program Akademik Diploma Diploma Pengurusan Sukan (SR110)

Diploma Pengurusan Sukan (SR110)

E-mail Print PDF

Diploma Pengurusan Sukan (SR113)

Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya  oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA  (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Calon yang tamat program ini boleh memohon  mengikuti mana-mana program Sarjana Muda  di mana-mana fakulti dengan memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan oleh Universiti.

LEPASAN SPM

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran :

• Matematik/Matematik Tambahan

• Bahasa Inggeris

DAN

• Lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan / Sains

Gunaan

LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh  Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu

DAN

• Lulus Matematik/Matematik Tambahan

• Lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Pengetahuan Sains Sukan / Sains Gunaan

• Lulus Bahasa Inggeris

SERTA

Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun dalam bidang sukan atau rekreasi  ATAU Penglibatan DUA (2) tahun dalam sukan atau rekreasi di peringkat negeri/negara.

LEPASAN PRA DIPLOMA UITM

Lulus Naik Taraf (LNT) Pra Diploma Perdagangan (PD002/PD003) atau Pra Diploma Sains  (PD007/PD008) dari UiTM

Nota:

Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti.

Nota:

Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang sukan atau rekreasi ATAU

penglibatan dalam sukan atau  rekreasi, salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, UiTM, 40450 Shah Alam

(selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING)

• Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).

• Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.

• Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

• Lulus temu duga peringkat Fakult